Pretensioonide esitamise õigus

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale.

Tarbijale müügi puhul eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja ostjale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega. (VÕS § 218)

Esimesel kuuel kuul peab müüja tõestama, et tegemist ei ole tootmispraagiga. Järgmised 1,5 aastat peab tõestama klient, et tegemist on tootmispraagiga.

Pretensioonide esitamise õiguse aluseks on Teile ostu eest väljastatud arve.

www.thorhilden.com

Kontakt

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.